جزئیات خدمات

Image
Image

محصولات

شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان واقع در کیلومتر55 جاده اصفهان-شیراز(شهرک شیمیایی رازی) تحت شماره 1969 در تاریخ04/11/1384 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده است. فعالیت شرکت عبارتست از تولید مواد اولیه و نهایی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و صنایع پایین دستی پتروشیمی، صادرات و واردات مواد شیمیایی و تجهیزات مربوط به صنایع پتروشیمی،که به موجب پروانه بهره برداری اجازه تولید محصولات ذیل از سازمان صنایع و معادن استان اصفهان کسب نموده است.
1-    بوتیل گلیکول(ترشیری بوتیل الکل)
2-    منو اتیلن گلایکول(بازیابی گلایکولها)
3-    دی اتیلن گلایکول(بازیابی گلایکولها)
4-    تری اتیلن گلایکول(بازیابی گلایکولها)
5-    اتیل استات
6-    متیل استات
7-    نرمال بوتیل استات
8-    تینرهای نیتروسلولزی(تینر فوری)
9-    برش هیدروکربنی
10-    هیدروکربن های سنگین
11-    هیدروکربن های سبک
12-    انیدرید مالئیک
13-    ایزوپروپانول(ایزوپروپیل الکل)

محصولات رزین بر پایه آب:

1-   رزین هموپلیمر اکریلیک
2-    کوپلیمرهای کروروینیل و استات وینیل

کپی رایت copyright hamed sadeghi